Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Söderköping 2013 11,3
Söderköping 2014 11,8
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27