Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Nynäshamn 2005 12,0
Nynäshamn 2006 13,0
Nynäshamn 2008 15,3
Nynäshamn 2009 12,0
Nynäshamn 2010 12,0
Nynäshamn 2011 8,90
Nynäshamn 2012 12,0
Nynäshamn 2013 8,80
Nynäshamn 2014 11,9
Nynäshamn 2015 11,3
Nynäshamn 2016 8,70
Nynäshamn 2017 9,20
Nynäshamn 2018 8,60
Nynäshamn 2019 11,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22