Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Munkfors 2006 25,0
Munkfors 2007 20,0
Munkfors 2008 16,0
Munkfors 2009 17,0
Munkfors 2011 13,0
Munkfors 2012 25,0
Munkfors 2013 112
Munkfors 2014 19,4
Munkfors 2015 14,5
Munkfors 2016 14,0
Munkfors 2017 13,3
Munkfors 2018 20,0
Munkfors 2019 15,3
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22