Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Laholm 2012 18,0
Laholm 2013 18,0
Laholm 2014 22,0
Laholm 2015 23,0
Laholm 2016 16,8
Laholm 2017 15,8
Laholm 2018 16,1
Laholm 2019 13,7
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22