Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Kumla 2006 20,5
Kumla 2007 13,4
Kumla 2008 12,0
Kumla 2009 13,8
Kumla 2010 10,6
Kumla 2011 10,2
Kumla 2012 14,2
Kumla 2013 11,1
Kumla 2014 11,0
Kumla 2015 9,90
Kumla 2016 11,0
Kumla 2017 12,6
Kumla 2018 14,0
Kumla 2019 23,0
Kumla 2020 22,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27