Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Hammarö 2013 13,4
Hammarö 2014 12,0
Hammarö 2015 9,94
Hammarö 2016 10,4
Hammarö 2017 8,22
Hammarö 2018 7,25
Hammarö 2019 8,97
Hammarö 2020 10,7
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02