Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Halmstad 2005 25,4
Halmstad 2006 27,9
Halmstad 2007 34,0
Halmstad 2008 28,0
Halmstad 2009 20,1
Halmstad 2010 20,0
Halmstad 2011 19,0
Halmstad 2012 18,0
Halmstad 2013 19,0
Halmstad 2014 21,0
Halmstad 2015 15,7
Halmstad 2016 13,2
Halmstad 2017 14,4
Halmstad 2018 16,7
Halmstad 2019 15,6
Halmstad 2020 13,4
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27