Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Håbo 2013 6,99
Håbo 2014 7,10
Håbo 2016 5,37
Håbo 2017 5,39
Håbo 2018 6,02
Håbo 2019 8,76
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22