Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Gnesta 2012 13,6
Gnesta 2013 10,7
Gnesta 2014 13,6
Gnesta 2015 10,5
Gnesta 2016 12,0
Gnesta 2017 12,0
Gnesta 2018 11,0
Gnesta 2019 11,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22