Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Gävle 2015 21,8
Gävle 2016 28,7
Gävle 2017 65,0
Gävle 2018 38,5
Gävle 2019 27,7
Gävle 2020 25,7
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02