Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Eskilstuna 2006 36,0
Eskilstuna 2007 34,0
Eskilstuna 2008 35,0
Eskilstuna 2009 28,0
Eskilstuna 2010 28,0
Eskilstuna 2011 25,0
Eskilstuna 2012 27,0
Eskilstuna 2013 24,0
Eskilstuna 2014 19,0
Eskilstuna 2015 27,0
Eskilstuna 2016 21,0
Eskilstuna 2017 16,0
Eskilstuna 2018 19,0
Eskilstuna 2019 16,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22