Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Enköping 2006 28,0
Enköping 2007 31,0
Enköping 2008 27,0
Enköping 2009 19,0
Enköping 2010 24,8
Enköping 2011 22,0
Enköping 2012 30,8
Enköping 2013 32,2
Enköping 2014 28,0
Enköping 2015 28,0
Enköping 2016 35,0
Enköping 2017 67,0
Enköping 2018 20,7
Enköping 2019 18,8
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Enköping

Sommaren 2017 fick reningsverket av misstag ta emot tvättvatten från en panna kraftvärmeverket, som resulterade i höga medelvärden för bly, kadmium och zink.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22