Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Burlöv

I kommunen finns inget avloppsreningsverk. Endast en mycket liten del av reningsverkets totala slammängd kommer från Burlövs kommun.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02