Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Ockelbo 2007 488
Ockelbo 2008 504
Ockelbo 2009 516
Ockelbo 2010 508
Ockelbo 2011 526
Ockelbo 2012 488
Ockelbo 2013 516
Ockelbo 2014 513
Ockelbo 2015 524
Ockelbo 2016 449
Ockelbo 2017 447
Ockelbo 2018 432
Ockelbo 2019 423
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Ockelbo

Gemensamt värde för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun (Gästrike återvinnare)

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 505 kg per invånare vilket är samma nivå som föregående år. Detta är på gränsen till God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2019 varierar mellan 273 kg till 747 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer. Nio ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Uppvidinge, Ronneby, Ovanåker, Sävsjö, Stockholm, Södertälje och Upplands-Bro.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22