Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Ockelbo 2007 488
Ockelbo 2008 504
Ockelbo 2009 516
Ockelbo 2010 508
Ockelbo 2011 526
Ockelbo 2012 488
Ockelbo 2013 516
Ockelbo 2014 513
Ockelbo 2015 524
Ockelbo 2016 449
Ockelbo 2017 447
Ockelbo 2018 432
Ockelbo 2019 423
Ockelbo 2020 428
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Ockelbo

Gemensamt värde för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun (Gästrike återvinnare)

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02