Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Nyköping 2011 469
Nyköping 2012 438
Nyköping 2013 426
Nyköping 2014 442
Nyköping 2015 451
Nyköping 2016 467
Nyköping 2017 461
Nyköping 2018 444
Nyköping 2019 431
Nyköping 2020 450
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Nyköping

Nyköpings kommun har separat insamling av matavfall sen år 2002. Insamlingen av matavfall räknas med i kärl- och säckavfallet för detta nyckeltal. Vi samlar även in grovavfall av hårdplast (t.ex. pulkor, plastmöbler och tvättkorgar som inte är förpackningsmaterial) separat på våra återvinningscentraler sedan 2014. Materialet går till återvinning istället för energiåtervinning.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 511 kg per invånare vilket är en ökning jämfört med de två senaste åren. Ökningen kommer främst ifrån grovavfall vilket kan vara ett resultat av pandemin och att flera har varit hemma och renoverat. Avfallsmängderna ligger nu på Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2020 varierar mellan 266 kg till 753 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt. Sju ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Sävsjö, Stockholm, Uppvidinge, Hedemora samt Södertälje.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02