Gå direkt till sidans innehåll

Mängd hushållsavfall

Indikator GN.6a

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
462 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
533 kg/person (2007)

Kommentar

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 491 kg per invånare vilket är en minskning från förra året. Minskningen kommer främst ifrån grovavfall och farligt avfall. De genomsnittliga avfallsmängderna för SEKOM-kommunerna ligger nu på God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2021 varierar mellan 280 kg till 747 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer kommunerna åt, men även för mat- och restavfall finns stora variationer. Sex av ekokommunerna har avfallsmängder under 380 kg per person, det vill säga når Mycket god hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser, dessa är: Stockholm, Ovanåker, Sävsjö, Övertorneå, Solna och Sundbyberg.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/person

2

 God hållbarhet

370–450 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/person

Uppdaterad: 2023-05-10