Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Borgholm 2007 713
Borgholm 2008 786
Borgholm 2009 888
Borgholm 2010 866
Borgholm 2011 929
Borgholm 2012 858
Borgholm 2013 869
Borgholm 2015 869
Borgholm 2017 715
Borgholm 2018 580
Borgholm 2019 669
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Borgholm

Borgholms kommun har ett stort antal delårsboende och turister som inte är skrivna i kommunen. På sommarhalvåret mångdubblas invånarantalet vilket påverkar nyckeltalet negativt och särskiljer sig därmed från andra kommuners värden på nyckeltalet.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ligger i genomsnitt på 505 kg per invånare vilket är samma nivå som föregående år. Detta är på gränsen till God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2019 varierar mellan 273 kg till 747 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer. Nio ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person; Sundbyberg, Solna, Uppvidinge, Ronneby, Ovanåker, Sävsjö, Stockholm, Södertälje och Upplands-Bro.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22