Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Sundbyberg 2000 0,0
Sundbyberg 2002 0,0
Sundbyberg 2004 14
Sundbyberg 2006 14
Sundbyberg 2008 12
Sundbyberg 2010 12
Sundbyberg 2011 14
Sundbyberg 2012 14
Sundbyberg 2013 14
Sundbyberg 2014 14
Sundbyberg 2015 14
Sundbyberg 2016 14
Sundbyberg 2017 14
Sundbyberg 2018 17
Sundbyberg 2019 17
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22