Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Stockholm 2000 2,0
Stockholm 2002 2,0
Stockholm 2004 3,5
Stockholm 2006 5,1
Stockholm 2008 8,5
Stockholm 2010 8,5
Stockholm 2011 8,5
Stockholm 2012 8,6
Stockholm 2013 8,6
Stockholm 2014 8,5
Stockholm 2015 8,5
Stockholm 2016 8,8
Stockholm 2017 8,8
Stockholm 2018 9,6
Stockholm 2019 9,6
Stockholm 2020 9,6
Datakälla: SCB

Kommentar

Stockholm

Nationalstadsparken ingår ej i redovisade uppgifter.

Övergripande

För första gången på tre år ökar andelen skyddad natur och ligger nu på 6,3 procent. Ökningen är tack vare ett nytt naturreservat i ekokommunen Höganäs och Båstads kommun (Skånska Kattegatt) samt ett utökat naturreservat i Norrtälje (Svenska Högarna). I Höganäs har antal hektar naturreservat ökat med 28 160 ha och i Norrtälje med 58 594 ha.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,4 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Jokkmokk och Sorsele är också de kommuner med mest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28