Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Ronneby 2000 3,4
Ronneby 2002 3,4
Ronneby 2004 3,4
Ronneby 2006 3,5
Ronneby 2008 5,0
Ronneby 2010 5,1
Ronneby 2011 5,4
Ronneby 2012 5,5
Ronneby 2013 5,5
Ronneby 2014 5,5
Ronneby 2015 5,6
Ronneby 2016 5,8
Ronneby 2017 5,9
Ronneby 2018 5,9
Ronneby 2019 5,9
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22