Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Ockelbo 2000 0,0
Ockelbo 2002 0,0
Ockelbo 2004 0,10
Ockelbo 2006 0,10
Ockelbo 2008 0,10
Ockelbo 2010 0,10
Ockelbo 2011 0,10
Ockelbo 2012 0,10
Ockelbo 2013 0,10
Ockelbo 2014 0,2
Ockelbo 2015 0,2
Ockelbo 2016 0,2
Ockelbo 2017 0,3
Ockelbo 2018 0,3
Ockelbo 2019 0,3
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22