Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Norrtälje 2000 1,2
Norrtälje 2002 1,4
Norrtälje 2004 1,5
Norrtälje 2006 1,5
Norrtälje 2008 1,6
Norrtälje 2010 2,3
Norrtälje 2011 2,4
Norrtälje 2012 2,5
Norrtälje 2013 2,5
Norrtälje 2014 2,6
Norrtälje 2015 2,7
Norrtälje 2016 2,8
Norrtälje 2017 2,9
Norrtälje 2018 2,8
Norrtälje 2019 2,9
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22