Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Mjölby 2000 1,7
Mjölby 2002 1,8
Mjölby 2004 1,8
Mjölby 2006 1,8
Mjölby 2008 1,9
Mjölby 2010 2,5
Mjölby 2011 2,5
Mjölby 2012 2,5
Mjölby 2013 2,6
Mjölby 2014 2,8
Mjölby 2015 2,8
Mjölby 2016 2,8
Mjölby 2017 2,8
Mjölby 2018 2,8
Mjölby 2019 2,8
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22