Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur fortsätter öka och ligger nu på 6,5 procent. Ökningen sedan 2020 har skett i 17 olika kommuner, med de största ökningarna i Eksjö och på Gotland. Under 2021 har bland annat Eksjö avsatt 300 ha mark för naturreservatet Alversjöskogen, och Gotland bildat naturreservatet Stora Vede i Follingboskogen strax utanför Visby.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,5 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Sorsele och Jokkmokk är också de SEKOM-kommuner med flest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Tillståndsklassning

>20 %
5,0–20 %
2,0–5,0 %
<2,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-15