Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Laholm 2000 1,3
Laholm 2002 1,3
Laholm 2004 1,4
Laholm 2006 1,5
Laholm 2008 2,0
Laholm 2010 2,3
Laholm 2011 2,5
Laholm 2012 2,6
Laholm 2013 2,7
Laholm 2014 3,0
Laholm 2015 3,2
Laholm 2016 3,2
Laholm 2017 3,3
Laholm 2018 3,4
Laholm 2019 3,5
Laholm 2020 3,5
Laholm 2021 3,5
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur fortsätter öka och ligger nu på 6,5 procent. Ökningen sedan 2020 har skett i 17 olika kommuner, med de största ökningarna i Eksjö och på Gotland. Under 2021 har bland annat Eksjö avsatt 300 ha mark för naturreservatet Alversjöskogen, och Gotland bildat naturreservatet Stora Vede i Follingboskogen strax utanför Visby.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,5 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Sorsele och Jokkmokk är också de SEKOM-kommuner med flest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-15