Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Kungälv 2000 9,1
Kungälv 2002 9,1
Kungälv 2004 10
Kungälv 2006 16
Kungälv 2008 16
Kungälv 2010 16
Kungälv 2011 16
Kungälv 2012 16
Kungälv 2013 16
Kungälv 2014 16
Kungälv 2015 16
Kungälv 2016 16
Kungälv 2017 17
Kungälv 2018 18
Kungälv 2019 18
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22