Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB

Kommentar

Karlstad

Andelen skyddad natur är 6,3 procent år 2019, vilket är lite högre än genomsnittet för ekokommunerna. Andelen skyddad natur i Karlstad har varit relativt konstant de senaste tio åren.
Under 2019 och 2020 har inga nya skyddade områden tillkommit inom Karlstads kommun. I början av 2021 beslutade dock kommunen om det nya kommunala naturreservatet Ölmans lövskogsraviner som är nästan 150 hektar stort. Utöver detta arbetar kommunen med ytterligare tre nya naturreservat (Bergviks udde, Bålberget och Björketorp). Länsstyrelsen håller på med reservatsbildning i Klarälvsdeltat och en utökning av Sörmons naturreservat.

Övergripande

För första gången på tre år ökar andelen skyddad natur och ligger nu på 6,3 procent. Ökningen är tack vare ett nytt naturreservat i ekokommunen Höganäs och Båstads kommun (Skånska Kattegatt) samt ett utökat naturreservat i Norrtälje (Svenska Högarna). I Höganäs har antal hektar naturreservat ökat med 28 160 ha och i Norrtälje med 58 594 ha.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,4 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Jokkmokk och Sorsele är också de kommuner med mest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Tillståndsklassning

>20 %
5,0–20 %
2,0–5,0 %
<2,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28