Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Jönköping 1998 3,5
Jönköping 1999 3,5
Jönköping 2000 3,5
Jönköping 2001 3,5
Jönköping 2002 3,5
Jönköping 2003 3,8
Jönköping 2004 3,8
Jönköping 2005 3,9
Jönköping 2006 3,9
Jönköping 2007 4,0
Jönköping 2008 4,1
Jönköping 2009 4,2
Jönköping 2010 4,2
Jönköping 2011 4,6
Jönköping 2012 4,7
Jönköping 2013 4,7
Jönköping 2014 3,5
Jönköping 2015 3,5
Jönköping 2016 3,5
Jönköping 2017 3,5
Jönköping 2018 3,5
Jönköping 2019 3,5
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22