Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB

Kommentar

Hedemora

På grund av sina rika natur- och kulturmiljövärden utsåg UNESCO Älvlandskapet Nedre Dalälven som biosfärområde 2010. Hedemora kommun ingår i området som sträcker sig från Säter i väster ner till Dalälvens utlopp i Östersjön. Biosfärområdets idé är att "bruka utan att förbruka". Genom att ta vara på, och ta hänsyn till, områdets unika förutsättningar ska den lokala ekonomin kunna växa.
På promenadavstånd från Hedemora centrum når man Hovranområdet, ett av biosfärområdets kärnområden. Hovran utgör en av regionens viktigaste rast- och häckningslokal för fåglar och finns med på listor över Europas och världens mest unika och betydelsefulla våtmarker (CW, Natura 2000, Ramsar). Inom området finns även bra bestånd av gädda, abborre och gös.
Biosfärområden kan inte jämställas med skyddad natur enligt nyckeltalet.

Övergripande

Andelen skyddad natur fortsätter öka och ligger nu på 6,5 procent. Ökningen sedan 2020 har skett i 17 olika kommuner, med de största ökningarna i Eksjö och på Gotland. Under 2021 har bland annat Eksjö avsatt 300 ha mark för naturreservatet Alversjöskogen, och Gotland bildat naturreservatet Stora Vede i Follingboskogen strax utanför Visby.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,5 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Sorsele och Jokkmokk är också de SEKOM-kommuner med flest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Tillståndsklassning

>20 %
5,0–20 %
2,0–5,0 %
<2,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-15