Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Hallsberg 2000 1,0
Hallsberg 2002 1,0
Hallsberg 2004 1,0
Hallsberg 2006 1,0
Hallsberg 2008 1,1
Hallsberg 2010 1,1
Hallsberg 2011 1,3
Hallsberg 2012 1,3
Hallsberg 2013 1,3
Hallsberg 2014 1,2
Hallsberg 2015 1,4
Hallsberg 2016 1,4
Hallsberg 2017 1,5
Hallsberg 2018 1,5
Hallsberg 2019 1,5
Hallsberg 2020 1,5
Datakälla: SCB

Kommentar

För första gången på tre år ökar andelen skyddad natur och ligger nu på 6,3 procent. Ökningen är tack vare ett nytt naturreservat i ekokommunen Höganäs och Båstads kommun (Skånska Kattegatt) samt ett utökat naturreservat i Norrtälje (Svenska Högarna). I Höganäs har antal hektar naturreservat ökat med 28 160 ha och i Norrtälje med 58 594 ha.

De tre kommuner med högst andel skyddad natur är Sorsele (54,7 procent), Jokkmokk (47,4 procent) samt Höganäs (46,4 procent). Jokkmokk och Sorsele är också de kommuner med mest hektar skyddad natur. Totalt är det ytterligare fyra kommuner som har mer än 20 procent av naturen skyddad; Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28