Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Burlöv 2000 0,0
Burlöv 2002 0,0
Burlöv 2004 0,0
Burlöv 2006 0,0
Burlöv 2008 0,9
Burlöv 2010 0,9
Burlöv 2011 0,8
Burlöv 2012 0,8
Burlöv 2013 0,8
Burlöv 2014 0,8
Burlöv 2015 0,8
Burlöv 2016 0,8
Burlöv 2017 0,8
Burlöv 2018 0,8
Burlöv 2019 0,8
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22