Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Askersund 2000 2,7
Askersund 2002 2,7
Askersund 2004 2,7
Askersund 2006 2,9
Askersund 2008 2,8
Askersund 2010 3,3
Askersund 2011 3,4
Askersund 2012 3,4
Askersund 2013 3,4
Askersund 2014 3,5
Askersund 2015 3,6
Askersund 2016 3,7
Askersund 2017 3,7
Askersund 2018 3,8
Askersund 2019 3,8
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22