Skyddad natur

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.
Nyckeltalet avser skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal. Naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden ingår ej.

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)
Ale 2000 1,3
Ale 2002 1,9
Ale 2004 2,2
Ale 2006 2,3
Ale 2008 2,4
Ale 2010 3,0
Ale 2011 3,1
Ale 2012 3,4
Ale 2013 3,4
Ale 2014 3,4
Ale 2015 3,4
Ale 2016 4,7
Ale 2017 5,0
Ale 2018 5,1
Ale 2019 5,1
Datakälla: SCB

Kommentar

Andel skyddad natur har avstannat hos SEKOM-kommunerna och har legat på samma nivå sedan 2016, knappt sex procent. Sex kommuner har mer än 20 procent av naturen skyddad; Sorsele, Jokkmokk, Huddinge, Tyresö, Trosa samt Strömstad. I Sorsele är mer än hälften av naturen skyddad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22