Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Mätområde Datum Värde (%)
Sollefteå 2006 63
Sollefteå 2009 64
Sollefteå 2011 62
Sollefteå 2013 73
Sollefteå 2017 61
Datakälla: Svenska FSC, SCB

Kommentar

Sollefteå

Sollefteå kommuns skog är inte FSC-certifierade men vi brukar vår skog som den vore FSC-certifierade. Kommunen har också inlett en dialog att PEFC certifiera skogen.

Övergripande

Inom Sveriges ekokommuner är 52 procent av skogsbruket FSC-certifierad. Jämfört med 2011 är det en ökning på drygt 2 procentenheter. Motsvarande siffra för hela landet är 53 procent.

Ekokommunerna Älmhult, Laxå, och Ronneby har över 80 procent certifierad skog enligt rapporterade uppgifter.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15