Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Datakälla: Svenska FSC, SCB

Kommentar

Karlstad

Andelen FSC-certifierad skogsbruk var 27,6 procent år 2017, vilket är mycket under genomsnittet för ekokommunerna(52 procent). Andelen FSC-certifierad skogsbruk i Karlstad har ökat något jämfört med 2006.

Det är främst större markägare som kommunen, Bergvik skog och Karlstads stift som är FSC-certifierade. Bland mindre privata markägare är certifiering enligt PEFC vanligare. PEFC kräver inte lika mycket.

Det är en brist att FSC inte följer upp nyckeltalet tätare.

Övergripande

Inom Sveriges ekokommuner är 52 procent av skogsbruket FSC-certifierad. Jämfört med 2011 är det en ökning på drygt 2 procentenheter. Motsvarande siffra för hela landet är 53 procent.

Ekokommunerna Älmhult, Laxå, och Ronneby har över 80 procent certifierad skog enligt rapporterade uppgifter.

Tillståndsklassning

>70 %
40–70 %
20–40 %
<20 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17