Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Datakälla: Svenska FSC, SCB

Kommentar

Högsby

SCB data:
Total skogsmark i Högsby kommun, 2010.

  • Skogsmark produktiv 59196 (hektar).
  • Skogsmark improduktiv 4292 (hektar)
    Beräkning för total skogsmark 59196 + 4292 = 63488 ha.

Total skogsmark i Högsby kommun, 2005.

  • Skogsmark produktiv 58788 (hektar).
  • Skogsmark improduktiv 4300 (hektar)
    Beräkning för total skogsmark 58788 + 4300 = 63088 ha.

FSC statistik för Högsby kommun:
2006: 13694 ha
2009: 20198 ha
2011: 25341 ha
2013: 29625 ha
2017: 32781 ha

Beräkning andel FSC-skog:
2006: 13694/63088 (x 100) = 21,706 = 21,70 %
2009: 20198/63488 (x 100) = 31,813 = 31,81 %
2011: 25341/63488 (x 100) = 39,914 = 39,91 %
2013: 29625/63488 (x 100) = 46,662 = 46,66 %
2017: 32781/63488 (x 100) = 51,633 = 51,63%

Övergripande

Inom Sveriges ekokommuner är 52 procent av skogsbruket FSC-certifierad. Jämfört med 2011 är det en ökning på drygt 2 procentenheter. Motsvarande siffra för hela landet är 53 procent.

Ekokommunerna Älmhult, Laxå, och Ronneby har över 80 procent certifierad skog enligt rapporterade uppgifter.

Tillståndsklassning

>70 %
40–70 %
20–40 %
<20 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17