Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Upplands-Bro 2009 18
Upplands-Bro 2010 18
Upplands-Bro 2011 21
Upplands-Bro 2012 18
Upplands-Bro 2013 19
Upplands-Bro 2014 20
Upplands-Bro 2015 20
Upplands-Bro 2016 20
Upplands-Bro 2017 21
Upplands-Bro 2018 22
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ökade något under 2018 till 16 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. 13 ekokommuner har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk, vilket är dubbelt så många som föregående år.

De kommuner med högst andel ekologiskt är Hällefors på 56 procent därefter Munkfors, 42 procent, samt Gävle, 41 procent. Hällefors är också den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2017, 23 procentenheter.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-05-20