Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Smedjebacken 2009 5,2
Smedjebacken 2010 6,1
Smedjebacken 2011 8,0
Smedjebacken 2012 7,7
Smedjebacken 2013 9,6
Smedjebacken 2014 9,7
Smedjebacken 2015 9,6
Smedjebacken 2016 9,5
Smedjebacken 2017 7,8
Smedjebacken 2018 11,4
Smedjebacken 2019 10,7
Smedjebacken 2020 11,6
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som förra året, drygt 17 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. Här redovisar vi endast åkermark, dock är det 13 ekokommuner som har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk.

De ekokommuner med högst andel ekologiskt är Munkfors på 48,7 procent, Gävle 42,5 procent samt Aneby 41,9 procent. Munkfors är också den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2019, 9,5 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som riket.

Analys av statistiken ska göras med en viss försiktighet då det finns en del osäkerheter i statistiken när man bryter ner det på kommunnivå, bland annat hämtas data för den totala arealen samt ekologisk areal från två olika datakällor.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28