Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Ockelbo 2009 6,3
Ockelbo 2010 5,9
Ockelbo 2011 7,2
Ockelbo 2012 16,0
Ockelbo 2013 19,2
Ockelbo 2014 20,7
Ockelbo 2015 19,0
Ockelbo 2016 19,7
Ockelbo 2017 20,5
Ockelbo 2018 23,5
Ockelbo 2019 25,4
Ockelbo 2020 26,4
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som förra året, drygt 17 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. Här redovisar vi endast åkermark, dock är det 13 ekokommuner som har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk.

De ekokommuner med högst andel ekologiskt är Munkfors på 48,7 procent, Gävle 42,5 procent samt Aneby 41,9 procent. Munkfors är också den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2019, 9,5 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som riket.

Analys av statistiken ska göras med en viss försiktighet då det finns en del osäkerheter i statistiken när man bryter ner det på kommunnivå, bland annat hämtas data för den totala arealen samt ekologisk areal från två olika datakällor.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28