Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Nyköping 2009 8,3
Nyköping 2010 9,3
Nyköping 2011 10,1
Nyköping 2012 10,4
Nyköping 2013 14,2
Nyköping 2014 14,6
Nyköping 2015 13,5
Nyköping 2016 14,5
Nyköping 2017 15,5
Nyköping 2018 17,0
Nyköping 2019 17,4
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Nyköping

Den totala arealen jordbruksmark i Nyköpings kommun har minskat från 2014-2015 med 219 ha. Arealen ekologisk odlad åkermark har också minskat med 354 ha, varvid andelen även minskat

Övergripande

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna fortsätter att öka och är nu uppe i nästan 18 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. 16 ekokommuner har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk, vilket är fyra fler jämfört med föregående år.

De kommuner med högst andel ekologiskt är Hällefors på 57 procent därefter Gävle, 42 procent samt Karlstad 40 procent. Timrå är den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2018, 11 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger något högre än riket på knappt 17 procent.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22