Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Karlstad

Jämfört med övriga landet ligger Karlstad (och Värmland) mycket bra till när det gäller ekologisk odling. 2017 är andelen 38,5 procent i Karlstad. Endast Munkfors och Gävle bland ekokommunerna har högre andel än Karlstad.

Utvecklingen av ekologisk odling styrs i hög grad av hur EUs miljöstöd utformas. Stöden förändrades 2015, så att man måste vara certifierad i något system (KRAV eller något annat system för ekologisk odling) för att få del av stöden. Det krävdes inte tidigare och upplevdes eventuellt som kostsamt och omständligt av en del brukare, vilket kan ha varit anledningen till en nedgång 2014-15 jämfört med 2013.

Uppgången 2017 i Karlstad kan eventuellt bero på att fler hunnit ansluta sig till ett system och åter fått del av stöden.

Övergripande

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna fortsätter att öka och är nu uppe i nästan 18 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. 16 ekokommuner har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk, vilket är fyra fler jämfört med föregående år.

De kommuner med högst andel ekologiskt är Hällefors på 57 procent därefter Gävle, 42 procent samt Karlstad 40 procent. Timrå är den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2018, 11 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger något högre än riket på knappt 17 procent.

Tillståndsklassning

>30,0 %
20,0–30,0 %
10,0–20,0 %
<10,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22