Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna har ökat något sedan förra året och ligger nu på över 18 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi. Här redovisar vi endast åkermark, och ändå är det 16 ekokommuner som redan har 30 procent eller mer av ekologisk odling.

De ekokommuner med högst andel ekologiskt är Munkfors på 61 procent, Aneby på 44 procent och Gävle på 42,5 procent. Lerum och Munkfors är de kommuner som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2020, med runt 12,5 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger nu något högre än riket.

Analys av statistiken ska göras med en viss försiktighet då det finns en del osäkerheter i statistiken när man bryter ner det på kommunnivå, bland annat hämtas data för den totala arealen samt ekologisk areal från två olika datakällor.

Tillståndsklassning

>30,0 %
20,0–30,0 %
10,0–20,0 %
<10,0 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16