Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Gotland 2009 9,7
Gotland 2010 10,1
Gotland 2011 11,1
Gotland 2012 12,5
Gotland 2013 13,2
Gotland 2014 12,8
Gotland 2015 12,8
Gotland 2016 12,8
Gotland 2017 13,7
Gotland 2018 14,5
Gotland 2019 14,3
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Gotland

Gotland är en jordbrukskommun, här finns över 80 000 ha åker och stor djurhållning. Begränsning i övergång till ekologiskt bl a då mejeri inte ger ekoersättning till fler eko-producenter.

Övergripande

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna fortsätter att öka och är nu uppe i nästan 18 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. 16 ekokommuner har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk, vilket är fyra fler jämfört med föregående år.

De kommuner med högst andel ekologiskt är Hällefors på 57 procent därefter Gävle, 42 procent samt Karlstad 40 procent. Timrå är den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2018, 11 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger något högre än riket på knappt 17 procent.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22