Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Mätområde Datum Värde (%)
Gävle 2009 25,4
Gävle 2010 29,1
Gävle 2011 31,6
Gävle 2012 33,6
Gävle 2013 35,1
Gävle 2014 36,6
Gävle 2015 34,2
Gävle 2016 36,4
Gävle 2017 41,5
Gävle 2018 40,8
Gävle 2019 42,0
Gävle 2020 42,5
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som förra året, drygt 17 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. Här redovisar vi endast åkermark, dock är det 13 ekokommuner som har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk.

De ekokommuner med högst andel ekologiskt är Munkfors på 48,7 procent, Gävle 42,5 procent samt Aneby 41,9 procent. Munkfors är också den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2019, 9,5 procentenheter.

Snittet i SEKOM-kommunerna ligger på samma nivå som riket.

Analys av statistiken ska göras med en viss försiktighet då det finns en del osäkerheter i statistiken när man bryter ner det på kommunnivå, bland annat hämtas data för den totala arealen samt ekologisk areal från två olika datakällor.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28