Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Nynäshamn 2011 68
Nynäshamn 2013 56
Nynäshamn 2014 93
Nynäshamn 2015 94
Nynäshamn 2016 97
Nynäshamn 2017 100
Nynäshamn 2018 100
Nynäshamn 2019 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Nynäshamn

Stockholms läns trafik har ökat andelen förnybart bränsle i sina transporter

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-27