Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Ludvika 2016 100
Ludvika 2017 100
Ludvika 2018 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Ludvika

Avtal som Dalatrafik knutit med Sambus 2016 så är det nu 100% HVO. HVO är ett förnybart bränsle. Har ej fått fram faktisk statistik från Dalatrafik.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22