Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Lerum 2019 97
Lerum 2020 100
Lerum 2021 100
Lerum 2022 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Lerum

Drivmedel från förnybara källor utgör 97 % av kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen år 2019, räknat per personkilometer enligt Västtrafik.

El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa enligt Västtrafik.

Pendeltåget drivs med el och bussarna i Lerum drivs för närvarande med HVO.

Enligt Miljö- och klimatstrategin för Västtrafik ska drivmedlen från 2020 endast bestå av flytande
biodrivmedel, biogas och el.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 95 procent, vilket den högsta nivån hittills. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 43 kommuner kör på helt förnybart.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16