Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Kungsbacka 2011 44
Kungsbacka 2012 44
Kungsbacka 2013 64
Kungsbacka 2014 47
Kungsbacka 2015 47
Kungsbacka 2016 47
Kungsbacka 2017 67
Kungsbacka 2018 68
Kungsbacka 2019 95
Kungsbacka 2020 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Kungsbacka

Nytt räknesätt:
Fordonskilometer per drivmedel (%), Kungsbacka
2017 2018 2019 2020
Fossilt 32,70% 31,41% 4,83% 0%
Förnyrt 67,30% 68,59% 95,17% 100,00%

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19