Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Huddinge 2011 68
Huddinge 2012 75
Huddinge 2013 89
Huddinge 2014 93
Huddinge 2015 94
Huddinge 2016 97
Huddinge 2017 91
Huddinge 2018 91
Huddinge 2019 91
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Huddinge

Avser hela SL:s bestånd. Busstrafiken har 96 procent och spårtrafiken 100 procent men sedan är det lite sämre gällande sjötrafiken och specialtrafiken.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-27