Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Högsby 2013 72
Högsby 2014 67
Högsby 2015 67
Högsby 2016 58
Högsby 2017 88
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Högsby

Fordonskilometer med förnybart drivmedel [%] inhämtat 2018-04-17 från Kalmar Länstrafik. Dessa uppgifter ska således gälla för samtliga kommuner i Kalmar län 2013-2017.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 95 procent, vilket den högsta nivån hittills. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 43 kommuner kör på helt förnybart.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16